Velkommen til avgangsutstilling og prosjektfremføring ved Høyskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen!

PRESENTASJON AV STUDENTPROSJEKT

 
Studentprosjekt er et avgangsprosjekt for 3. års bachelor-studenter på studiet for visuell kommunikasjon, der de arbeider med et reelt designoppdrag for en bedrift, en organisasjon eller et utviklingsprosjekt. Prosjektet utføres i perioden fra januar til mai hvert år, og er et praktisk og teoretisk prosjektarbeid som gjennomføres i team på 3-4 studenter i samarbeid med oppdragsgiver. 
 
Fredag 9. juni presenterer studentene sine avgangsprosjekter, der alle interesserte kan komme og høre på og se resultatet av vårens arbeid. Presentasjonene vil bli fulgt opp av en kommentator, og i etterkant av presentasjonene vil det også bli utdelt pris til gruppen som hadde beste presentasjon, argumentasjon og visuelle løsninger.

PORTFOLIO

Avgangsstudenter på studiet visuell kommunikasjon ved Høyskolen i Sørøst Norge, campus Drammen, stiller ut sine portfolioarbeider i emnet Portfolio og Personal branding. Her får du ta del i arbeidsprosesser de er gjennom, se visuelle løsninger, og få innblikk i hvordan de vil promotere seg selv som designere.

Utstilling og presentasjon er åpen for alle, og kan besøkes i 6. etg på Papirbredden kunnskapspark, Grønland 58 Drammen rom S6502 og U6507. Presentasjon av studentprosjekt foregår i rom A6508.

Program for presentasjon av studentprosjekt fredag 9. juni

______________

10.00 - Velkommen
10.05 - Telemeny
10.30 - Sykkelhjørnet i Drammen

11.00 - PAUSE

11.15 - FRETEX – redesign
11.45 - Mobil Sauna AS

12.15 - LUNSJ og mulighet for å besøke utstilling

13.15 - 123levert
13.45 - Dine In (Drammensbiblioteket) 
14.45 - Prisutdeling

Åpningstider for utstillingen

______________

6. juni - 8. juni
11:00 – 20:00

Fredag 9. Juni 
i pausene