Eksempel 3

Regn ut $\displaystyle \int e^x \sin x \ dx$


Løsning

Dersom vi velger $u=e^x$ og $v'=\sin x$, får vi $u'=e^x$ og $v = -\cos x$. Innsatt i likheten $\int u \cdot v' \ dx = u \cdot v - \int u' \cdot v \ dx$, får vi:

\begin{align} \int e^x \sin x \ dx = -e^x\cos x - \int (-e^x\cos x)dx = -e^x\cos x + \int e^x\cos x \ dx \end{align}

Vi kan prøve å løse det siste integralet ved å bruke delvis integrasjon enda en gang. Vi velger $u=e^x$ og $v' = \cos x$. Dette gir oss $u' = e^x$ og $v = \sin x$, og vi får:

\begin{align} \int e^x\cos x \ dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \ dx \end{align}

Innsatt i det opprinnelige integralet, får vi

\begin{align} \int e^x \sin x \ dx &= -e^x\cos x + \int e^x\cos x \ dx \\ &= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x \ dx \\ &= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x \ dx \end{align}

Her kan det virke som vi ikke kommer noen vei siden vi bare endte opp med et nytt integral. Merk at dette integralet er akkurat det samme som det som står på venstresiden av likheten. Dersom vi flytter integralet på høyresiden over på venstresiden, får vi:

\begin{align} \int e^x \sin x \ dx &= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x \ dx \\ \int e^x \sin x \ dx + \int e^x \sin x \ dx &= e^x(\sin x - \cos x) \\ 2\int e^x \sin x \ dx &= e^x(\sin x - \cos x) \\ \int e^x \sin x \ dx &= \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) \end{align}

Og dermed har vi faktisk løst integralet. Det eneste som mangler, er en vilkårlig konstant:

\begin{align} \int e^x \sin x \ dx &= \underline{\underline{\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C}} \end{align}

Nøkkelpoeng

  • Ved delvis integrasjon ender man noen ganger opp med det opprinnelige integralet på begge sider av likhetstegnet.
  • Dette kan skje f.eks. hvis vi igjen bruker delvis integrasjon på det nye integralet vi får på høyre side av likheten.
  • Man behandler da selve integralet som en ukjent variabel og løser likningen slik man ville gjort med likning med èn ukjent.

Oppgaver

Oppg. 1

Hvorfor må vi legge på en konstant $C$ i sluttsvaret når dette ikke står i den opprinnelige likheten?

Løsning

Oppg. 2

Bruk delvis integrasjon på $\displaystyle \int \sin x \cos x \ dx$ til å vise at både $\dfrac{\sin^2 x}{2}$ og $-\dfrac{\cos^2 x}{2}$ er en antiderivert for $\sin x \cos x$.

Hint: Løs integralet ved å gjøre et valg for $u$ og $v'$. Løs så integralet på nytt med motsatt valg.

Løsning